Tài liệu

Báo cáo quan trọng của WHO về CBD – 28 trang

Dưới đây là lược trích của báo cáo của Tổ chức y tế thế giới về CBD ( Cannabidiol ) dài 28 trang bằng tiếng Việt dịch từ bản tiếng anh ( link cuối bài )

CANNABIDIOL (CBD)
Đánh giá quan trọng
Báo cáo
Ủy ban chuyên gia về sự phụ thuộc vào thuốc
Cuộc họp Fortieth
Genève, ngày 4-7 tháng 6 năm 2018
© Tổ chức Y tế Thế giới 2018
Đã đăng ký Bản quyền.
Đây là bản sao trước được phân phát cho những người tham gia Ủy ban chuyên gia thứ 40
về sự phụ thuộc vào thuốc, trước khi nó được chính thức công bố bởi Y tế thế giới
Cơ quan. Tài liệu có thể không được xem xét, trừu tượng hóa, trích dẫn, sao chép,
truyền, phân phối, dịch hoặc điều chỉnh, một phần hoặc toàn bộ, dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bởi
bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới.
Các chỉ định được sử dụng và trình bày các tài liệu trong này
xuất bản không ngụ ý biểu hiện của bất kỳ ý kiến ​​nào về phía
Tổ chức Y tế Thế giới liên quan đến tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia nào,
lãnh thổ, thành phố hoặc khu vực hoặc chính quyền của nó, hoặc liên quan đến việc phân định lãnh thổ
biên giới hoặc ranh giới. Các đường chấm chấm và nét đứt trên bản đồ thể hiện gần đúng
đường biên giới mà có thể chưa có thỏa thuận đầy đủ.
Việc đề cập đến các công ty cụ thể hoặc của một số nhà sản xuất sản phẩm nào đó
không ngụ ý rằng chúng được Thế giới Y tế xác nhận hoặc khuyến nghị
Tổ chức ưu tiên cho những người khác có tính chất tương tự không được đề cập.
Lỗi và thiếu sót, tên của các sản phẩm độc quyền là
phân biệt bằng chữ in hoa ban đầu.
Tổ chức Y tế Thế giới không đảm bảo rằng thông tin có trong đó
trong ấn phẩm này là đầy đủ và chính xác và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại
phát sinh như là kết quả của việc sử dụng nó.
Cần sa (CBD)
2
Nội dung
Sự nhìn nhận …………………………………………. ………………………………………….. ……………4
Tóm lược…………………………………………. ………………………………………….. ………………………….. 5
1. Nhận dạng chất ………………………………………. ………………………………………….. …….. 6
A. Tên phi thương mại quốc tế (INN) …………………………………… ……………………………. 6
B. Số đăng ký dịch vụ trừu tượng hóa học (CAS) …………………………………. …………………. 6
C. Tên hóa học khác ……………………………………… ………………………………………….. ……….. 6
D. Tên thương mại ………………………………………. ………………………………………….. …………………….. 6
E. Tên đường phố ………………………………………. ………………………………………….. ……………………… 6
F. Ngoại hình vật lý ………………………………………. ………………………………………….. ………….. 6
G. Lịch sử xem xét của WHO ……………………………………… ………………………………………….. ………….. 6
2. Hóa học ……………………………………….. ………………………………………….. ………………………… 6
A. Tên hóa học ………………………………………. ………………………………………….. …………………. 6
B. Cấu trúc hóa học ………………………………………. ………………………………………….. …………….. 7
C. Đồng phân lập thể ……………………………………….. ………………………………………….. …………………… 7
D. Phương pháp và dễ sản xuất bất hợp pháp …………………………………… ……………………………. 7
E. Tính chất hóa học ………………………………………. ………………………………………….. …………… 9
F. Nhận dạng và phân tích ……………………………………… ………………………………………….. …… 9
3. Dễ chuyển đổi thành các chất được kiểm soát …………………………………… ……………… 10
4. Dược lý đại cương ………………………………………. ………………………………………….. …….. 11
A. Các cách dùng và liều dùng ……………………………………. …………………………………. 11
B. Dược động học ……………………………………….. ………………………………………….. …………… 11
C. Dược lực học ……………………………………….. ………………………………………….. …………. 12
5. Độc tính ……………………………………….. ………………………………………….. ……………………… 13
6. Phản ứng bất lợi ở con người …………………………………….. ………………………………………… 13
7. Tiềm năng phụ thuộc ………………………………………. ………………………………………….. ………. 14
A. Nghiên cứu động vật ………………………………………. ………………………………………….. …………

 

Download PDF 28 page Who report of CBD 

Thoát khỏi ung thư

Tự chữa khỏi ung thư, rất nhiều liệu pháp, phác đồ điều trị ung thư đã được áp dụng và gần đây Cần sa y tế đã được sử dụng như một liệu pháp điều trị ung thư vô cùng hiệu quả. Mời bạn đón đọc các bài viết về cách phòng tránh ung thư, bài thuốc hay chữa ung thư và các sử dụng tinh dầu CBD trong điều trị ung thư . CBD là một chiết suất từ cây gai dầu, hoàng toàn không gây hiệu ứng tâm lý và an toàn cho người bệnh.
Check Also
Close
Back to top button