Các thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ điều trị, không thay thế thuốc trong quá trình điều trị,có thể dùng trước hoặc trong quá trình điều trị.