fbpx

Sự thật 97% hóa trị không có tác dụng với UNG THƯ

Điều duy nhất khiến các bác sĩ vân kê dùng hóa trị cho bệnh nhân ung thư là vì ...tiền. Đây là tiết lộ của bác sĩ .Peter Glidden.Trong một cuôc phỏng vấn , bác sỹ Peter Glidden đã dũng cảm lên án vấn đề sử dụng Hóa trị , các vấn đề khuất tất đã được ông thẳng thắn tố cáo 

Điều duy nhất khiến các bác sĩ vân kê dùng hóa trị cho bệnh nhân ung thư là vì …tiền. Đây là tiết lộ của bác sĩ .Peter Glidden.

Trong một cuôc phỏng vấn , bác sỹ Peter Glidden đã dũng cảm lên án vấn đề sử dụng Hóa trị , các vấn đề khuất tất đã được ông thẳng thắn tố cáo

 

In this article